katamaran

Czytaj aktualności z roku: 2006, 2007, 2008 lub 2012

katamaran

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Dywersyfikacja działalności innowacyjnej firmy ALFA PLAST

ALFA PLAST Maciej Trybuś

Wartość projektu: 145 790 zł        Wartość dofinansowania: 70 680 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Copyright 2006-2012 Alfa Plast, Created by Marcin Wawer All Rights Reserved